Rozšířené možnosti

Evropský sociální fond v České republice (ESF ČR)

Evropský sociální fond v České republice (ESF ČR)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/20062

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/20062

Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění