Rozšířené možnosti

Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje

Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje