Rozšířené možnosti

Databáze strategií

Databáze strategií

Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Národní program rozvoje vzdělávání - Bílá kniha

Národní program rozvoje vzdělávání - Bílá kniha

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012–2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012–2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2012–2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2012–2016