Rozšířené možnosti

Konference AU3V Mikulov

Konference AU3V Mikulov

Vzdělávací nabídka pro dospělé v ČR

Autor: Zounek, Jiří, et al., ISBN: 0031-3815

Educational and Vocational Guidance in Iceland

Autor:  Stefánsdóttir, Dóra , ISBN:

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha.

Autor: Kotásek, Jiří, et al., ISBN: 80-211-0372-8

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Seminář o výměně zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli

Seminář o výměně zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli