Rozšířené možnosti

Bildungswege/ in Deutschland/ Germany as an education country

Autor: Alexandra Straush, Katja Dammann, Marion Rang, ISBN:

Ipsos Mystery Snapshots sledují absolventy vysokých škol na Úřadech práce

Ipsos Mystery Snapshots sledují absolventy vysokých škol na Úřadech práce