Rozšířené možnosti

Koopolis živě: Národní soustava kvalifikací (NSK) a český rámec kvalifikací (ČRK) – jaký je mezi nimi rozdíl? Jaká je jejich budoucnost?

Workshop byl svými moderátorkami (Dana Kodešová a Milada Stalker) veden tak, aby podnítit diskusi na téma popisu znalostí a dovedností, a s tím souvisejícími klasifikacemi povolání a kvalifikací. Účastníci diskutovali o budoucnosti certifikací, jejich ...

Rámec kvalifikací a soustava kvalifikací. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Rámec kvalifikací a soustava kvalifikací. Jaký je mezi nimi rozdíl?