Rozšířené možnosti

MŠMT VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITELE/ŘEDITELKY NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení[1] ...

Možnosti pro zaměstnanost

Firmám chybí pracovní síla. Mají problém sehnat jak odborníky, tak lidi na méně kvalifikovanou práci. Přitom evidujeme pořád poměrně dost nezaměstnaných. Existuje cesta k vyšší zaměstnanosti a zároveň spokojenosti na obou stranách - zaměstnanců i firem?. ...

Výzva pro kariérové poradce

Jste kariérový poradce/kariérová poradkyně? Poskytujete v rámci svých služeb kariérové poradenství, poradenství pro volbu povolání, poradenství pro osobní rozvoj, jste lektorkou/lektorem kurzů či jinak podporujete své klienty v jejich profesní a ...

Petr Tiefenböck

tiefenbock

Ivana Kotková

ivs-jck