Rozšířené možnosti

Alternativa 50+

alternativa-50

Continuing vocational training survey

Continuing vocational training survey

25 let vývoje dalšího profesního vzdělávání v ČR

25 let vývoje dalšího profesního vzdělávání v ČR

Výzkum KOOPERACE

Výzkum KOOPERACE

Jak funguje NSP a NSK v praxi úřadu práce?

Jak funguje NSP a NSK v praxi úřadu práce?

Seminář o výměně zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli

Seminář o výměně zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli