Rozšířené možnosti

Informace o problematice diversity a diversity management

Autor: Sokolovský, Tomáš, et al., ISBN:

Větší šance

Větší šance