O týmu

O Koopolis

Hlavní kontakty
Tomáš Kolomazník
Analytik, evaluátor Fond dalšího vzdělávání
tomas.kolomaznik@fdv.cz
Správce Koopolis
koopolis@fdv.mpsv.cz
Sandra Volkánová
Koordinátor projektové publicity Fond dalšího vzdělávání
sandra.volkanova@fdv.cz
Garant sekce
Nejsou žádní garanti sekce...