Přehled institucí dalšího vzdělávání

Rozšířené možnosti
Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je ve smyslu zřizovací listiny a jejího zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: zajištění dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení zprostředkování...
Evropská společnost pro výzkum vzdělávání dospělých působí od roku 1992, kdy byla založena evropskými univerzitami s cílem podporovat výzkum vzdělávání dospělých. Jejím cílem je podporovat a rozšiřovat teoretický i empirický výzkum vzdělávání dospělých v Evropě. Nezisková organizace se skládá z...

Vzdělávací institut Středočeského kraje - VISK

Vzdělávací institut Středočeského kraje (dále jen VISK) byl zřízen Středočeským krajem a je jeho příspěvkovou organizací. V aktuální podobě funguje VISK od roku 2010, kdy došlo k rozšíření jeho aktivit a změně názvu. Hlavním posláním VISK je poskytování dalšího profesního vzdělávání převážně ve...

Grafia, s.r.o. - Grafia, s.r.o.

Grafia, s.r.o. působí na trhu od r. 1993 v oblastech:Vzdělávání dospělých - komunikační dovednosti (pro všechny cílové skupiny od výrobních pracovních pozic, mistrů, přes střední management...
Centrum celoživotního vzdělávání Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích nabízí široké spektrum rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, přičemž nabídka těchto kurzů se odvíjí od nejmodernějších a nejnovějších trendů na trhu práce a od stále se měnící poptávky veřejnosti...

My Via, s.r.o.

Vzdělávací a poradenská společnost. - realizace kurzů zaměřené převážně na legislativu a její aplikaci v praxi- akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách- kariérní poradenství - pracovněprávní poradenství