Přehled institucí dalšího vzdělávání

Rozšířené možnosti

Alternativa 50+

Cílem obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+ je od jejího založení v roce 2008 rozvoj rovných příležitostí v české a evropské společnosti a to především v oblasti postavení různých věkových skupin a žen a mužů.Kromě uvedených cílových skupin se Alternativa 50+ soustředí na podporu osob...

Age Management o.s.

Age management je sdružením odborníků z oblasti rozvoje lidských zdrojů, soustředící se na regionální i národní úroveň. Jeho hlavním cílem je napomáhat rozvoji age managementu v ČR a chce se stát odborným partnerem při implementaci nástrojů age managementu do firem a organizací. Mezi aktivity...
International Council for Adults Education (ICAE) byl založen v roce 1973 s cílem podporovat vzdělávání dospívajících a dospělých s ohledem na sociální spravedlnost, lidská práva a snahu zajistit zdravý, demokratický a udržitelný rozvoj jedinců, komunit i společností.ICAE se soustředí na podporu...
European Foundation for Quality in E-Learning (FQUEL) je evropská asociace, která sdružuje organizace zabývající se tím, jak moderní technologie ovlivňují vzdělávání. Snaží se přitom sdružovat především experty a expertní organizace, kteří se věnují možnostem, jež moderní technologie nabízejí...
European Training Foundation (ETF) je evropská agentura se sídlem v italském Turíně. Agentura působí od roku 1994 s cílem rozvíjet a efektivně využívat lidský kapitál v partnerských zemích Evropské unie (EU). Agentura pomáhá rozvojovým a transformačním zemím s přípravami vzdělávacích reforem,...
National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) je organizace a think-tank, která se zabývá ekonomicko obnovou, vzděláváním a výukou. Organizace má kořeny ve Velké Británii, pole působnosti je však mnohem širší. Spolupracuje totiž s organizacemi po celé Evropě.Cílem organizace je...
Prostřednictvím sítě vlastní sítě LANETO poskytuje a vyvíjí inovativní vzdělávací služby zaměřené na různá vzdělávací odvětví a jejich uplatnění podle místní potřeby. LANETO je aktivní v mnoha oblastech týkajících se vzdělávání, od poradenství přes implementaci projektů až k jejich evaluacím....
Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (IICGAEA) je německá organizace, která zastřešuje instituce věnující se dalšímu vzdělávání a reprezentuje je na německé i evropské úrovni. IICGAEA se zaměřuje nejen na výměnu informací a zkušeností mezi jednotlivými...
European Basic Skills Network (EBSN) je neziskové sdružení se sídlem v maďarské Budapešti, jehož členy jsou tvůrci a poskytovatelé politik zabývající se vzděláváním dospělých. Sdružení působí od roku 2010 s cílem zajistit všem obyvatelům Evropy takovou úroveň základních dovedností, která jim...
European InfoNet Adult Education (EIAE) je síť sdružující představitele národních a mezinárodních organizací věnujících se vzdělávání dospělých. Cílem sítě je podpora a rozvoj intenzivní výměny informací v oblasti dalšího vzdělávání. Publikuje proto široké spektrum materiálů s tématem dalšího...