Přehled institucí dalšího vzdělávání

Rozšířené možnosti
KZPS ČR je otevřené nezávislé zájmové sdružení, které reprezentuje sedm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví,...
Institut pro další vzdělávání se dlouhodobě věnuje vzdělávání učitelů. Vyhledává nové formy vzdělávání pro dosažení vyšší efektivity. Spolupracuje s významnými institucemi a firmami, které pomáhají zkvalitnit systém vzdělávání. Cílem institutu je dlouhodobé partnerství, díky kterému můžeme svoji...
CERGE-EI je společným pracovištěm Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR. Hlavním posláním CERGE-EI je přispívat k rozvoji a stabilitě v regionu prostřednictvím výchovy akademických a vědeckých pracovníků a vzdělávání odborníků...
IPIV vznikl jako platforma pro nové, inovativní proudy ve vzdělávání. Cílem institutu je zprostředkovávat nezaujaté informace o nových iniciativách, školách a jednotlivých vzdělávacích metodách. Spolu se svými partnery pořádá besedy a semináře o vzdělávání určené široké veřejnosti a organizuje...

Katedra pedagogiky a andragogiky PdF OU - KPD PdF OU

Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nabízí zájemcům akreditované prezenční bakalářské studium oboru Pedagogika, prezenční navazující magisterské studium Učitelství pedagogiky a kombinované bakalářské studium oboru Andragogika. Absolventi studia andragogiky...
Katedra sociologie, andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 1990. Její zakladatel doc. PhDr. Vladimír Jochmann v profilu katedry spojil dva blízké obory – sociologii a andragogiku. Dnes zajišťuje v prezenční formě bakalářské i magisterské studium oborů...

Katedra speciální pedagogiky PF MU - KSP PdF MU

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně byla založena v roce 1994. Při sestavování studijního programu byly zohledněny současné trendy inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás i v zahraničí. Hlavním cílem katedry je vzdělávat...
SKAV, o.s. je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.Činnost SKAV má...
SP ČR je nestátní dobrovolná nepolitická organizace, která si klade za cíl ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku pro vytvoření optimálních podmínek dynamického rozvoje podnikání v ČR. Je největším zaměstnavatelským svazem sdružujícím zaměstnavatele a podnikatele v České republice. SP ČR...
Unie zaměstnavatelských svazů ČR sdružuje zaměstnavatelské svazy z oblasti průmyslu, dopravy, stavebnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Zastupuje tedy obchodní společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace státu, krajů i obcí i...