Přehled institucí dalšího vzdělávání

Rozšířené možnosti
EAEA (Evropská asociace pro vzdělávání dospělých) je evropskou nevládní organizací, která propojuje a zastupuje organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých. Pod původním názvem Evropský úřad pro vzdělávání dospělých vznikla již v roce 1953. Dnes sdružuje137 členských institucí ze 44 zemí a...

Centrum vzdělávání všem - CVV

CVV je informačně-poradenské centrum pro oblast dalšího vzdělávání a kariérního poradenství v Jihomoravském kraji. Podporuje vzdělávání a kariérní rozvoj obyvatel regionu s cílem zvyšovat konkurenceschopnost a zájem obyvatel kraje o celoživotní vzdělávání. Nabízí kariérní poradenství formou...

Katedra andragogiky a personálního řízení - KANPR

Katedra andragogiky a personálního řízení je akademickým pracovištěm Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zájemcům nabízí studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském programu a současně provádí činnost v oblasti pedagogické, vědecké a publikační. Rozvíjející se obor reflektuje...

Eurostat

Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie se sídlem v Lucembursku. Založen byl v roce 1953, od roku 1958 funguje na úrovni generálního ředitelství Evropské komise. Jeho hlavním úkolem je poskytovat kvalitní statistiky a mezinárodní statistická data o Evropě, umožňující srovnávání států a...
Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním cílem ESF je podpora zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se...
Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. V kompetenci ministerstva je sociální politika a pojištění, zaměstnanost, rekvalifikace, pracovněprávní právo, zajištění rovnosti pohlaví, migrace a...
Česká andragogická společnost je sdružením odborníků z akademické i komerční sféry ve vzdělávání dospělých a rozvoji lidských zdrojů, které si v této oblasti klade za cíl zajištovat a nabízet vzdělávání, vyhledávat a zpracovávat informace z andragogiky, analyzovat vzdělávací potřeby a následně...
Hospodářská komora České republiky je samosprávnou organizací, která v ČR zastupuje podnikatelskou veřejnost ve všech podnikatelských oblastech kromě zemědělství, potravinářství a lesnictví. HK ČR sdružuje téměř 1400 členů, kteří se dělí do dvou asociací – regionální a oborové. Cílem organizace...
Instituce byla zřízena MPSV a zabývá se výzkumem v oblasti práce a sociálních věcí zadávaných dle požadavků orgánů státní správy, neziskových organizací či soukromých subjektů. Šetření se zaměřují na témata jako je pracovní trh, zaměstnanost, pracovní vztahy, rodina, rovné příležitosti, příjmy a...

Český statistický úřad  - ČSÚ

Český statický úřad je ústředním orgánem státní správy ČR a jako takový řídí sběr a zpracování statistických dat, které pak poskytuje státním orgánům, orgánům státní samosprávy a široké veřejnosti. Úřad garantuje srovnatelnost statistických dat v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku....