Knihovna

Rozšířené možnosti

Novou výzvu č. 41 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR odsouhlasila v úterý 29. srpna 2017 Rada hl. m. Prahy. Tentokrát budou finanční prostředky připraveny na podporu „Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání“.

Celkem 18 602 žádostí dosud přijal Úřad práce ČR v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Zaměstnavatelům už poskytl přes 454 mil. Kč.

Statistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají.

Přečtěte si, jak si vede stážistka Tereza na pozici účetní pod vedením mentorky Jiřiny Dubové.

Majitelka cestovní agentury Ivana Kopecká se s námi podělila o své zkušenosti se stážisty. Mentorkou byla paní Kopecká již v minulosti, a sice v projektu Stáže pro mladé 2. Nyní se zapojila jako poskytovatel praxe znovu v rámci projektu Cesta pro mladé.

Od pondělí 20. 3. 2017 mohou zaměstnavatelé opět žádat o příspěvek v rámci II. výzvy v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Úřad práce ČR zahajuje příjem žádostí v 10.00 hodin. Příspěvek ve výši až šest milionů korun ročně mohou získat zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do odborného rozvoje svých pracovníků.

V následujících pěti týdnech (od 28. 3. – 26. 4. 2017) proběhnou ve všech okresech Jihočeského kraje Burzy práce. V jejich rámci nabídnou zaměstnavatelé stovky volných pracovních míst v řadě oborů. Především pak ve strojírenských, stavebních a ekonomických oborech. Návštěvníci těchto akcí tak budou mít jedinečnou příležitost pro navázání nových kontaktů, získání zajímavé a perspektivní práce a v neposlední řadě se dozví i podrobnosti o širokém portfoliu služeb, které klientům nabízí Úřad práce ČR.

V rámci Valné hromady Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR se uskutečnilo vyhlášení 8. ročníku soutěží „Lektor/ka roku 2017“ a „Vzdělávací instituce 2017“. Cílem soutěží je podpořit kvalitu vzdělávacích institucí poukázáním na příklady nejlepší praxe.

Doporučení pro rozvoj politik a systémů celoživotního poradenství

Evropská síť politik celoživotního poradenství (ELGPN)

Cílem těchto doporučení je poskytnout referenční body pro politiky a systémy celoživotního poradenství napříč oblastmi vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti a sociální oblasti za účelem zlepšení kariérového učení občanů EU a posílení profesionality kariérových služeb a nástrojů.

Cílem publikace vydané Českým statistickým úřadem je představení různých zdrojů dat týkajících se financování vzdělávání v České republice, některých aktuálních publikací a analýz. Zvláštní pozornost je věnována srovnání ČR s dalšími zeměmi.