Knihovna

Rozšířené možnosti

Doporučení pro rozvoj politik a systémů celoživotního poradenství

Evropská síť politik celoživotního poradenství (ELGPN)

Cílem těchto doporučení je poskytnout referenční body pro politiky a systémy celoživotního poradenství napříč oblastmi vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti a sociální oblasti za účelem zlepšení kariérového učení občanů EU a posílení profesionality kariérových služeb a nástrojů.

Cílem publikace vydané Českým statistickým úřadem je představení různých zdrojů dat týkajících se financování vzdělávání v České republice, některých aktuálních publikací a analýz. Zvláštní pozornost je věnována srovnání ČR s dalšími zeměmi.