Knihovna

Rozšířené možnosti

V České republice vznikají nové projekty s cílem kariérové poradenství rozšířit ve školách všech typů, na úřadech práce, krajských poradenských centrech. Na rozvoji kariérového poradenství se podílí také mnoho neziskových organizací.

Český Google startuje celoroční program “Pomáháme Česku růst”, v rámci něhož se zaměří zejména na posilování digitálních dovedností potřebných pro podnikání nebo rozvoj kariéry.

Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (9/2016)

Přehled Andragogiky

Jaroslav Veteška

Cílem publikace je představit vývoj a význam teorie a praxe vzdělávání dospělých a přiblížit vznik a rozvoj andragogické vědy v mezinárodním kontextu.

Druhé číslo odborného časopisu Lifelong Learning

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

V létě vyšlo druhé číslo časopisu Lifelong Learning pro rok 2016.

Refernet svým čtenářům představuje tři témata týkající se kvalifikací a zaměstnání, kterým se věnuje web Skills Panorama, a k nim vždy zajímavé údaje a informace. Pozornost byla zaměřena na kvalifikační nesoulad, slaďování kvalifikace a zaměstnání a předvídání kvalifikačních potřeb.

31. 8. 2016 byla vyhlášena výzva zaměřená na další profesní vzdělávání zaměstnanců soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou činnost a zájmových sdružení právnických osob. Vyhlašovatelem otevřené výzvy je Ministerstvo práce a

Z důvodu rozložení disponibilních prostředků v čase a zajištění kvalitního zpracování značného množství podaných žádostí o příspěvek v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II), pozastavuje Úřad práce ČR dočasně jejich příjem. A to dne 23. 8. 2016. Zájemci z řad zaměstnavatelů budou moci opětovně o příspěvek žádat na začátku roku 2017.

Validation of Non-formal MOOC-based Learning

European commission, Joint Research Centre

Zpráva představuje výsledky výzkumu, jež byl realizován od května 2014 do listopadu 2015, o rozvíjejících se postupů v posuzování, kredencializace a uznávání hromadných otevřených online kurzů (dále MOOC z angl. massive open online course). V návaznosti na rozsáhlý výzkum MOOC ve členských státech EU, zpráva popisuje, jak evropské instituce vyššího vzdělávání (ne)uznávají neformální učení (zejména založené na MOOC), a jak někteří zaměstnavatelé uznávají MOOC certifikáty dalšího profesního rozvoje.

Článek Martina Dobeše, který je volným překladem anglického originálu Stephanie Ivec, se zabývá sociálním učením na pracovišti. Kromě představení konceptu sociálního učení popisuje také základní principy, jakými lze sociální učení v organizaci rozvíjet.