Knihovna

Rozšířené možnosti

Doporučení pro rozvoj politik a systémů celoživotního poradenství

Evropská síť politik celoživotního poradenství (ELGPN)

Cílem těchto doporučení je poskytnout referenční body pro politiky a systémy celoživotního poradenství napříč oblastmi vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti a sociální oblasti za účelem zlepšení kariérového učení občanů EU a posílení profesionality kariérových služeb a nástrojů.

Cílem publikace vydané Českým statistickým úřadem je představení různých zdrojů dat týkajících se financování vzdělávání v České republice, některých aktuálních publikací a analýz. Zvláštní pozornost je věnována srovnání ČR s dalšími zeměmi.

Evropská asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA) zveřejnila Manifest pro vzdělávání dospělých v 21. století. Ten popisuje cíle pro vytvoření vzdělávací Evropy, která bude schopná vypořádat se s budoucností pozitivně a se všemi potřebnými dovednostmi, znalostmi a kompetencemi.

Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 22,5 tisíce lidí

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Během uplynulého roku se 12 847 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR. Dalších 9 701 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Více než 80 % účastníků kurzy v tomto období úspěšně ukončilo. Za 12 měsíců poskytl ÚP ČR na rekvalifikace celkem 269 495 442 Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

Tvůrci evropských politik se dlouhodobě zajímají o rozsah, příčiny a důsledky nesouladu v dovednostech a kvalifikacích ve vztahu k požadavkům pracovního trhu. Problémy, které představuje nedostatek kvalifikovaných sil a naopak jejich přebytek, jsou zvláště závažné.

Dne 14. 12. 2016 proběhla v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konference Vzdělávání dospělých v období změn.

Bude to zadarmo? Skutečně nebudu nic platit? Velmi častá otázka, která zaznívá, když nabízíte kurzy na další vzdělávání učitelů. A pokud si chcete nechat za vzdělávání zaplatit, je to problém.

Města, která zodpovědně přistupují k rozvoji vzdělávání ve svém regionu, mohou získat certifikaci značkou Město vzdělávání. Certifikací dvou prvních měst, Svitav a Dvora Králové nad Labem, se otevřela možnost certifikování pro všechna města v ČR, pro které je téma celoživotního vzdělávání prioritou. Certifikaci uděluje společnost EDUin, o. p. s.

Mezinárodní fórum k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, které počátkem prosince již podruhé uspořádal Národní institut pro další vzdělávání, přineslo bezpochyby díky zajímavým příspěvkům odborníků k této problematice od nás i ze zahraničí (Polska, Maďarska, Slovenska, Francie, Velké Británie a Německa) řadu inspirativních poznatků a zahraničních zkušeností i námětů k zamyšlení.