Knihovna

Rozšířené možnosti

Validation of Non-formal MOOC-based Learning

European commission, Joint Research Centre

Zpráva představuje výsledky výzkumu, jež byl realizován od května 2014 do listopadu 2015, o rozvíjejících se postupů v posuzování, kredencializace a uznávání hromadných otevřených online kurzů (dále MOOC z angl. massive open online course). V návaznosti na rozsáhlý výzkum MOOC ve členských státech EU, zpráva popisuje, jak evropské instituce vyššího vzdělávání (ne)uznávají neformální učení (zejména založené na MOOC), a jak někteří zaměstnavatelé uznávají MOOC certifikáty dalšího profesního rozvoje.

Článek Martina Dobeše, který je volným překladem anglického originálu Stephanie Ivec, se zabývá sociálním učením na pracovišti. Kromě představení konceptu sociálního učení popisuje také základní principy, jakými lze sociální učení v organizaci rozvíjet.

Jak vytvářet vzdělávací materiály přístupné všem

Michal Kaderka, Otevřené vzdělávání

Překážky v čtení, poslouchání, různé učební styly či jediný povolený internetovým prohlížeč mohou omezit přístup ke vzdělávacím zdrojům. V nové brožuře Aliance pro otevřené vzdělávání naleznete návod, jak postupovat při vytváření dokumentů, prezentací a videí tak, aby je mohli využít i ti, kteří hůře vidí, slyší, nebo nejsou příliš zdatní ve zvládání digitálních technologií.

Článek se zabývá problematikou online kurzů určeným zejména znevýhodněným skupinám a stručně představuje dva rozsáhlé zahraniční projekty, které využívají právě tuto masově dostupnou formu dalšího vzdělávání.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) jako největší profesní sdružení v dalším vzdělávání připravila a zveřejnila dva standardy kvality – Desatero kvalitního lektora a Desatero kvalitní vzdělávací instituce.

Od 15. června do 31. srpna 2016 je v platnosti výzva 043 OP Zaměstnanost Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Specifickým cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Online kurzy na MOOC

Dalecký František

Videozáznam z konference EPALE: IT a vzdělávání dospělých obsahuje příspěvek Františka Daleckého k tématu "Online kurzy na MOOC".

Přinášíme Vám výsledky projektu PŘEKVAP (Předvídání kvalifikačních potřeb). Projekt Překvap vytvořil model, který umožní kvalifikovaně předvídat potřeby trhu práce. K hlavním cílům projektu PŘEKVAP patřilo zmapování situace ohledně předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce.