Knihovna

Rozšířené možnosti

Jak vytvářet vzdělávací materiály přístupné všem

Michal Kaderka, Otevřené vzdělávání

Překážky v čtení, poslouchání, různé učební styly či jediný povolený internetovým prohlížeč mohou omezit přístup ke vzdělávacím zdrojům. V nové brožuře Aliance pro otevřené vzdělávání naleznete návod, jak postupovat při vytváření dokumentů, prezentací a videí tak, aby je mohli využít i ti, kteří hůře vidí, slyší, nebo nejsou příliš zdatní ve zvládání digitálních technologií.

Článek se zabývá problematikou online kurzů určeným zejména znevýhodněným skupinám a stručně představuje dva rozsáhlé zahraniční projekty, které využívají právě tuto masově dostupnou formu dalšího vzdělávání.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) jako největší profesní sdružení v dalším vzdělávání připravila a zveřejnila dva standardy kvality – Desatero kvalitního lektora a Desatero kvalitní vzdělávací instituce.

Ohlédnutí za výsledky našich projektů

Fond dalšího vzdělávání

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), sdružuje informace, znalosti a odborníky, kteří prostřednictvím smysluplných projektů pomáhají potřebným na trhu práce. Typicky jde o absolventy bez praxe, rodiče na i po rodičovské dovolené, osoby starší 50 let, osoby se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané. V letech 2012 až 2015 FDV realizoval na dvě desítky projektů a s těmi nejvýznamnějšími chce odbornou veřejnost seznámit prostřednictvím této brožury.

Internetová reklama, základy práva, umění prezentovat, ekonomie a marketing, dějiny světa. Pro ty, kteří si chtějí během prázdnin rozšířit obzory, připravila Aliance pro otevřené vzdělání pět tipů na zajímavé vzdělávací příležitosti pod vedením odborníků z oboru. Ty je možné využít nejen pro profesní rozvoj, ale i pro pochopení současného světa.

Článek pojednává o tom, jak digitalizace ovlivňuje vzdělávání dospělých. Jakým způsobem se digitální technologie prosazují ve vzdělávání dospělých a jaké jsou v českém prostředí hlavní příčiny jejich relativně pomalého

Vláda chce vyčlenit až miliardu a půl na vzdělávání zaměstnanců. Od července mohou firmy žádat o příspěvky na jazykové nebo třeba počítačové kurzy. Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí podnikům i živnostníkům od půl milionu až do deseti milionů korun. Víc šancí budou mít malé a střední firmy a také ty, které zacílí na lidi starší padesáti čtyř let.

V pondělí 11. července startuje šetření o vzdělávání dospělých. Bude se týkat 7 800 domácností. Proškolení tazatelé ČSÚ je budou s žádostí o vyplnění dotazníku oslovovat až do 16. ledna 2017.

Platforma EDUin nabízí zápis a video záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Diplom nestačí – co dnes potřebují mladí lidé kromě dobrého vysvědčení. Debata se konala 19. května 2016.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů.