Knihovna

Rozšířené možnosti

Od 15. června do 31. srpna 2016 je v platnosti výzva 043 OP Zaměstnanost Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Specifickým cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Online kurzy na MOOC

Dalecký František

Videozáznam z konference EPALE: IT a vzdělávání dospělých obsahuje příspěvek Františka Daleckého k tématu "Online kurzy na MOOC".

Přinášíme Vám výsledky projektu PŘEKVAP (Předvídání kvalifikačních potřeb). Projekt Překvap vytvořil model, který umožní kvalifikovaně předvídat potřeby trhu práce. K hlavním cílům projektu PŘEKVAP patřilo zmapování situace ohledně předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce.