Knihovna

Rozšířené možnosti

Od 15. června do 31. srpna 2016 je v platnosti výzva 043 OP Zaměstnanost Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Specifickým cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007–2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun.

Výroční zpráva Fondu dalšího vzdělávání shrnuje hlavní témata, výstupy a projekty za rok 2015.

Výroční zpráva Národního ústavu pro vzdělávání shrnuje témata, činnosti a projekty, kterým se instituce věnovala v roce 2015. Uveden je i seznam vydaných publikací.

Od 30. května 2016 je v platnosti výzva 053 OP Zaměstnanost Specifická výzva na vybrané cílové skupiny. Specifickým cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Education and Training 2020: Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Zpráva je výsledkem práce tematické pracovní skupiny o učení dospělých a konstatuje, že je třeba se věnovat rozvoji základních dovedností jako předpokladu dalšího učení. K tomu je vhodné využívat otevřené zdroje vzdělávání (OER) a zlepšit efektivitu a koherenci politik v učení dospělých.

Adult education and open educational resources: study

Sero Consulting Ltd, UK: Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins

Studie zkoumá, jak jsou v současné době využívány otevřené zdroje vzdělávání (Open Educational Resources – OER) ve vzdělávání dospělých, hodnotí jejich potenciál a nabízí doporučení v oblasti intervenčních opatření.

Online kurzy na MOOC

Dalecký František

Videozáznam z konference EPALE: IT a vzdělávání dospělých obsahuje příspěvek Františka Daleckého k tématu "Online kurzy na MOOC".

Přinášíme Vám výsledky projektu PŘEKVAP (Předvídání kvalifikačních potřeb). Projekt Překvap vytvořil model, který umožní kvalifikovaně předvídat potřeby trhu práce. K hlavním cílům projektu PŘEKVAP patřilo zmapování situace ohledně předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce.