Knihovna

Rozšířené možnosti

V rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 realizátoři sledovali zahraniční systémy stáží v Německu, Dánsku, Rakousku a Nizozemsku, kde se zaměřili na úspěšné prvky přenositelné do České republiky.

Online kurzy na MOOC

Dalecký František

Videozáznam z konference EPALE: IT a vzdělávání dospělých obsahuje příspěvek Františka Daleckého k tématu "Online kurzy na MOOC".

Projekt Pracovní návyky

Realizační tým projektu

Projekt Pracovní návyky byl zaměřen na hledání a rozvíjení místního potenciálu v lokalitách s vysokou nezaměstnaností. Cílem projektu bylo využít tento mnohdy skrytý potenciál. Na jeho základě byla ve spolupráci s místními obyvateli vytvářena udržitelná pracovní místa, která jednak reagovala na aktuální potřeby v dané lokalitě a zároveň mohla pomoci najít nové uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané. Pro realizaci projektu bylo vybráno 12 oblastí v celkem pěti krajích České republiky, které se vyznačují vysokou mírou nezaměstnanosti.

Přinášíme Vám výsledky projektu PŘEKVAP (Předvídání kvalifikačních potřeb). Projekt Překvap vytvořil model, který umožní kvalifikovaně předvídat potřeby trhu práce. K hlavním cílům projektu PŘEKVAP patřilo zmapování situace ohledně předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce.

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2014. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace.

Statistická ročenkatrhu práce v České republice2011

Procházková, Eva, Šebestová, Lucie

Snahou autorů bylo přispět touto publikací k získání určitého přehledu o českém trhu práce v jednotlivých okresech a krajích České republiky v roce 2011. Publikace je určena pro pracovníky z