Přehled informačních portálů

Rozšířené možnosti

Národní úložiště šedé literatury

Co je to archiv šedé literatury? Najdete v něm Cílka i diplomové práce a texty z firemních školení. Šedou literaturou je vše, co nebylo oficiálně publikováno a pochází přímo od

Peníze na útěku

Česká národní banka spustila internetový portál s názvem Peníze na útěku. Web zaměřený na finanční vzdělávání má za cíl postupně naučit mladé Čechy nejen orientovat se ve světě financí, ale také vést si vyrovnaný domácí rozpočet nebo vytvářet odpovídající rezervy, aby se vyhnuli finančním potížím při neplánovaných událostech.

Skills Panorama

Webový portál Skills Panorama, zaštítěný Evropskou komisí a spravovaným organizací Cedefop, je určený zejména tvůrcům politik při rozhodování v oblasti trhu práce a dovedností.

Sustaenable.eu - nový zdroj materiálů pro výuku jazyků s atraktivním tématem

Nový zdroj materiálů pro výuku cizích jazyků www.sustaenable.eu přináší téma trvalé udržitelnosti života do výuky cizích jazyků. Tvůrci aktivit vycházejí z předpokladu, že tato problematika ovlivňuje život každého z nás, a proto se jedná o ideální téma pro výuku jazyků.

Sofia. Portál pro další vzděvání dospělých a DVPP ve Zlínském kraji

Na portálu Sofia najdete ucelenou nabídku dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení, databázi vzdělávacích zařízení, přehled nabízených vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji.

VET-Bib

VET-Bib je online katalog publikací věnujících se vzdělávání dospělých, kterou vytvořil Refernet v návaznosti na dřívější práci European documentation centre. Dnes je s více než 85 000 bibliografických položek největší databází literatury o profesním vzdělávání, rozvoji kompetencí a zaměstnatelnosti v Evropské unii. Od roku 2015 se VET-Bib soustředí na evropské publikace a dokumenty přímo související s projekty a prioritami CEDEFOP.

Evropské jazykové portfolio

Evropské jazykové portfolio pomáhá uvědomit si a zaznamenat aktuální dosaženou úroveň v cizích jazycích. Portfolio vychází z šesti úrovní (A1-C2) Společného evropského rámce pro jazyky vytvořeného Radou Evropy.

Operační program Praha: adaptabilita (OP PA)

Jde o oficiální stránky jednoho z operačních programů ESF na území Prahy, jehož cílem je rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání. ortál nabízí jednotlivé výzvy programu a pro potenciální příjemce podpory jsou určeny pravidla čerpání financí a podávání žádostí.

ePlatform for Adult Learning in Europe

EPALE - ePlatform for Adult Learning in Europe je virtuální platforma pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých. Cílem platformy je zlepšování úrovně vzdělávání dospělých v rámci celé Evropy skrze propojování odborníků a institucí působících v oblasti dalšího vzdělávání.