Přehled informačních portálů

Rozšířené možnosti

Národní úložiště šedé literatury

Co je to archiv šedé literatury? Najdete v něm Cílka i diplomové práce a texty z firemních školení. Šedou literaturou je vše, co nebylo oficiálně publikováno a pochází přímo od

Peníze na útěku

Česká národní banka spustila internetový portál s názvem Peníze na útěku. Web zaměřený na finanční vzdělávání má za cíl postupně naučit mladé Čechy nejen orientovat se ve světě financí, ale také vést si vyrovnaný domácí rozpočet nebo vytvářet odpovídající rezervy, aby se vyhnuli finančním potížím při neplánovaných událostech.

Skills Panorama

Webový portál Skills Panorama, zaštítěný Evropskou komisí a spravovaným organizací Cedefop, je určený zejména tvůrcům politik při rozhodování v oblasti trhu práce a dovedností.

Sustaenable.eu - nový zdroj materiálů pro výuku jazyků s atraktivním tématem

Nový zdroj materiálů pro výuku cizích jazyků www.sustaenable.eu přináší téma trvalé udržitelnosti života do výuky cizích jazyků. Tvůrci aktivit vycházejí z předpokladu, že tato problematika ovlivňuje život každého z nás, a proto se jedná o ideální téma pro výuku jazyků.

Sofia. Portál pro další vzděvání dospělých a DVPP ve Zlínském kraji

Na portálu Sofia najdete ucelenou nabídku dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení, databázi vzdělávacích zařízení, přehled nabízených vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji.

VET-Bib

VET-Bib je online katalog publikací věnujících se vzdělávání dospělých, kterou vytvořil Refernet v návaznosti na dřívější práci European documentation centre. Dnes je s více než 85 000 bibliografických položek největší databází literatury o profesním vzdělávání, rozvoji kompetencí a zaměstnatelnosti v Evropské unii. Od roku 2015 se VET-Bib soustředí na evropské publikace a dokumenty přímo související s projekty a prioritami CEDEFOP.

Evropské jazykové portfolio

Evropské jazykové portfolio pomáhá uvědomit si a zaznamenat aktuální dosaženou úroveň v cizích jazycích. Portfolio vychází z šesti úrovní (A1-C2) Společného evropského rámce pro jazyky vytvořeného Radou Evropy.

Fleximetr

Webová stránka zprostředkovává aktuální informace z oblasti flexibilních forem práce v kontextu mezigeneračního učení s důrazem na sdílená pracovní místa. Na stránkách naleznete kromě novinek, nástroj Fleximetr, který slouží k vyhodnocení připravenosti firem/organizací na zavedení sdílených pracovních míst a rozcestník s databází aktivních aktérů v oblasti flexibilních forem práce.

Euroguidance

Evropský program pro podporu poradenství. Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě a tvoří síť středisek v jednotlivých členských zemích.

Otevřené vzdělávání

Webový portál Otevřené vzdělávání je iniciativou obecně prospěšné společnosti EDUin. Ta za účelem podpory principů otevřeného vzdělávání iniciovala také vznik Aliance otevřeného vzdělávání sdružující stovky organizací a jednotlivců. Portál vznikl za účelem podpory otevřeného vzdělávání, jehož principy lze zjednodušeně popsat jako umožňování volného sdílení a šíření informací a jejich svobodné využívání všemi skupinami obyvatel.