Revue DV

Rozšířené možnosti

Přinášíme přehled nejvýznamnějších konferencí z oblasti HR, personalistiky a vzdělávání, které se budou konat v druhém pololetí roku 2016.


Článek srovnává situaci na trhu práce nezaměstnaných mladých lidí do 25 let a starších dospělých (50+ a popisuje odlišnosti v jejich vnímání dalšího vzdělávání jako nástroje ke zvýšení kvalifikace.

Je mytí oken důležitější než vzdělávání? Aneb vzdělávání a DPH

Mgr. Jana Brabcová, jednatelka Grafia, spol. s r.o.

Jana Brabcová se v článku zamýšlí nad sazbami DPH a tím, v jaké z nich by mělo být mimoškolní vzdělávání dospělých.

Jana Brabcová se v článku zamýšlí nad motivací jednotlivců k celoživotnímu vzdělávání a zažitými vzorci, které je od vzdělávání mnohdy odrazují.

Jedním z cílů Fondu dalšího vzdělávání a platformy Koopolis je podporovat spolupráci expertů z různých oblastí dalšího vzdělávání (DV) a iniciovat odbornou diskusi na aktuální klíčová témata.V tomto snažení nezůstáváme pouze online, ale vytváříme také příležitosti k osobnímu setkávání, navazování partnerství a sdílení zkušeností. Jednou z těchto příležitostí bylo první diskusní setkání KOOPOLIS ŽIVĚ, které se konalo ve středu 8. června 2016 u příležitosti mezinárodního Dne rozvoje a vzdělávání dospělých.

Brněnská konference pořádaná Centrem Euroguidance a Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity hledala odpovědi na otázku, jak zprofesionalizovat kariérové poradenství u nás.

Ve středu 8. června 2016 se ve Fondu dalšího vzdělávání konalo diskusní setkání KOOPOLIS ŽIVĚ u příležitosti mezinárodního Dne rozvoje a vzdělávání dospělých. Článek shrnuje diskuzi, která se v průběhu u této akce konala.

Evropská komise si uvědomuje, že existující velký počet různých opatření, iniciativ a nástrojů v oblasti vzdělávání a trhu práce nepřispívá k jejich přehlednosti a užitečnosti. Ráda by proto docílila jejich zjednodušení, vetší akceschopnosti a efektivity. EK o svých záměrech informovala 26. dubna 2016 na druhém jednání pracovní skupiny členských států ESCO v Bruselu.

Přemýšlíte, zda investovat svůj čas a peníze do profesního vzdělání? Možná vás přesvědčí fakt, že většině absolventů profesní titul MBA (Master of Business Administration) pomohl v následném kariérním růstu.

Přinášíme Vám výběr ze zahraničních událostí, novinek a plánovaných akcí, které by Vás mohly zajímat a jichž by bylo škoda, kdyby unikly nepovšimnuty v záplavě nejrůznějších informací.