Revue DV

Rozšířené možnosti

První letošní číslo časopisu Firemní vzdělávání je zde! A co vás čeká? Vzdělávání je jen jedno: rozhovor s Jiřím Plamínkem Aplikace pro váš rozvoj: Headspace 4 omyly vzdělávání a Průmyslu...

Již tradičně přinášíme přehled nejvýznamnějších konferencí z oblasti HR, personalistiky a vzdělávání, které se budou konat v prvním pololetí roku 2017.

Jana Brabcová se ve svém článku shrnuje kroky vedoucí ke kvalitě vzdělávání, které adekvátně sytí potřeby vzdělávaných a naplňuje stanovené vzdělávací cíle.

Těsně před Vánoci vychází zbrusu nový e-časopis s názvem Firemní vzdělávání. Určen je pro personalisty zabývající se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávací instituce, školy a všechny, kdo se o vzdělávání dospělých zajímají. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, užitečné aplikace, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.

V polovině prosince 2016 se uskutečnilo tradiční setkání vzdělavatelů dospělých v prostorách liberecké Technické univerzity. Součástí semináře byla i diskuse na téma „Soumrak vzdělávacích institucí?“, jejímž cílem bylo rozebrat dva okruhy informací. Předně to, jaké mezi vzdělávacími institucemi převažují názory na aktuální situaci a současně jaké jsou jejich představy „vzdělávací instituce zítřka“.

Už jste si někdy dali předsevzetí? Určitě ano, ostatně jako to dělá většina z nás každý rok. A podařilo se vám je naplnit? Beze zbytku? Pokud ne, zkuste to letos netradičně. Dejte si předsevzetí tak, abyste vlastně žádné po Novém roce nepotřebovali. Jak? Je to jednoduché: splňte je už před 1. lednem! Ale jak chcete zhubnout třeba nabraná vánoční kila ještě před tím, než si dáte první várku bramborového salátu? Těžko, co tak zkusit nějaké originální předsevzetí, ne jako každý. Třeba v oblasti vzdělávání.

Dům zahraniční spolupráce udělil Pečeť kvality nejlepším mezinárodním vzdělávacím projektům, které se zaměřují na zahraniční spolupráci nebo výjezdy za studiem a praxí. Tyto projekty byly financovány z evropského programu Erasmus+ a již ukončeného evropského Programu celoživotního učení (Leonardo da Vinci a Grundtvig). Pečeť kvality je každoročně udělována ve spolupráci s MŠMT.

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání je veřejný oficiální katalog pracovních pozic na českém trhu práce (www.nsp.cz), který slouží studentům, uchazečům o zaměstnání, zaměstnavatelům, vzdělavatelům i kariérovým poradcům jako cenný zdroj informací o jednotlivých povolání. Využití katalogu je bezplatné a naleznete zde popisy více než 1 200 povolání a 1 800 specializací ze všech odvětví národního hospodářství.

Dne 5. října se v pražském hotelu Iris Eden konala svého druhu unikátní konference zaměřená na téma, které v současnosti rezonuje celou českou a slovenskou společností: téma mediální gramotnosti.

Flexibilita je pojem, který provází trh již řadu let. Máme k dispozici flexibilní technologie, flexibilně reagujeme na potřeby a přání zákazníků, dobrý zaměstnanec je flexibilní. Situace se ale dosti významně mění, pokud se flexibilita spojí s organizací práce. Je důvodem tohoto stavu obava zaměstnavatelů z neznámého – bojí se nových forem organizace práce, neznají legislativu a netuší, jaké výhody jim flexibilní formy práce mohou přinést, nebo je to dáno obecně konzervativní společenskou kulturou?