Revue DV

Rozšířené možnosti

Článek Jany Brabcové navazuje na úvodní text věnovaný tématu (ne)kvality ve vzdělání dospělých. V aktuálním příspěvku se zamýšlí nad kritérii, která zaměstnavatelům i jednotlivcům mohou usnadnit výběr kvalitního vzdělavatele.

Článek Jany Brabcové je prvním ze série věnované problematice kvality ve vzdělávání dospělých, s důrazem na vzdělávání ve firmách. Autorka se zamýšlí nad tím, co by pro zlepšení kvality vzdělávání měli znát, vyžadovat a skutečně udělat obě zúčastněné strany, tedy objednatelé vzdělávání (zaměstnavatelé, potažmo zaměstnanci) a poskytovatelé vzdělávání.