Revue DV

Rozšířené možnosti

První letošní číslo časopisu Firemní vzdělávání je zde! A co vás čeká? Vzdělávání je jen jedno: rozhovor s Jiřím Plamínkem Aplikace pro váš rozvoj: Headspace 4 omyly vzdělávání a Průmyslu...

Již tradičně přinášíme přehled nejvýznamnějších konferencí z oblasti HR, personalistiky a vzdělávání, které se budou konat v prvním pololetí roku 2017.

Jana Brabcová se ve svém článku shrnuje kroky vedoucí ke kvalitě vzdělávání, které adekvátně sytí potřeby vzdělávaných a naplňuje stanovené vzdělávací cíle.

Článek Jany Brabcové ze série (Ne)kvalita v dalším vzdělávání navazuje na příspěvek Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce. Školení jsme naplánovali, objednali, účastníky informovali, je tedy čas začít školit!

Článek Jany Brabcové navazuje na příspěvek Výběr vzdělávací instituce. Tentokrát se věnuje přípravě před samotnou realizací vzdělávacích aktivit, shrnuje, čemu by si měl objednavatel (tedy zaměstnavatel) i poskytovatelé vzdělávání dávat pozor, aby vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných.

Článek Jany Brabcové navazuje na úvodní text věnovaný tématu (ne)kvality ve vzdělání dospělých. V aktuálním příspěvku se zamýšlí nad kritérii, která zaměstnavatelům i jednotlivcům mohou usnadnit výběr kvalitního vzdělavatele.

Článek Jany Brabcové je prvním ze série věnované problematice kvality ve vzdělávání dospělých, s důrazem na vzdělávání ve firmách. Autorka se zamýšlí nad tím, co by pro zlepšení kvality vzdělávání měli znát, vyžadovat a skutečně udělat obě zúčastněné strany, tedy objednatelé vzdělávání (zaměstnavatelé, potažmo zaměstnanci) a poskytovatelé vzdělávání.